zbiornik na szambo

Domowe szambo zawiera nie tylko fekalia, ale również mieszankę chemikaliów używanych na co dzień w naszym gospodarstwie domowym. Taka mikstura powoduje, że ścieki stanowią zagrożenie zarówno dla ludzi, jak i środowiska naturalnego. Prawidłowe przechowywanie szamba jest zatem niezwykle istotne, nie tylko ze względu na wrażenia zapachowe w otoczeniu naszego domu, lecz także dla ochrony środowiska i zdrowia domowników.

Przyczyny awarii szamba

Choć współczesne systemy przydomowego szamba mogą się poszczycić coraz lepszą niezawodnością, wciąż mogą zdarzyć się usterki sprzętu oraz awarie wynikające z niewłaściwego montażu czy też użytkowania szamba. Z niniejszego artykułu dowiemy się o najczęstszych przyczynach awarii instalacji szamba i poznamy sposoby uniknięcia ich.

Zatory w rurach

Zdecydowanie najczęstszym rodzajem awarii szamba, z jakim boryka się przeciętny użytkownik, jest niedrożność rur. W wyniku zalegających w rurach zanieczyszczeń tworzą się zatory, uniemożliwiające swobodny przepływ nieczystości do zbiornika. Większość przypadków tego typu awarii jest spowodowana niewłaściwym użytkowaniem naszej instalacji sanitarnej. Domownicy wrzucający do toalet artykuły higieniczne muszą liczyć się z tym, że ich nieodpowiedzialne nawyki doprowadzą do zatkania kanalizacji. Do niedrożności może również dochodzić w sytuacjach, gdy do odpływu kuchennego zlewu trafiają regularnie wyrzucane resztki żywności. Zatory mogą być także spowodowane wadami konstrukcyjnymi zbiornika, jednak wszelkie tego typu nieprawidłowości powinny zostać wykryte w ciągu pierwszych kilku tygodni od instalacji szamba.

Także niedrożna wentylacja szamba może doprowadzić do zatoru w rurach. Blokada dopływu powietrza do zbiornika może sprawić, że wytworzy się w nim podciśnienie, uniemożliwiające swobodny przepływ nieczystości z rur do zbiornika. Blokada ścieków w rurach zagraża wypływem fekaliów, dlatego też podczas instalacji szamba powinniśmy szczególnie zadbać o zapewnienie właściwej wentylacji zbiornika. Jeżeli podejrzewamy, że mamy do czynienia z niedrożnością, najlepiej zrobimy, korzystając z pomocy fachowców, gdyż próba samodzielnego usunięcia zatoru może skończyć się dalszymi uszkodzeniami instalacji.

Awarie przydomowych oczyszczalni ścieków

Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest coraz częstszym dodatkiem do domowego szamba. Jest to zespół urządzeń, które mają neutralizować nieczystości wytwarzane w domu już na terenie naszej posesji. Zachodzące w nich procesy rozkładu tlenowego oraz beztlenowego pozwalają rozłożyć większość ścieków i do oczyszczonej wody o drugiej klasie czystości, którą następnie można odprowadzić do gruntu lub wód powierzchniowych. Taki proces pozostawia jednak frakcje i odpady, które w mniejszym lub większym stopniu oparły się rozkładowi. Aby uniknąć powstawania niedrożności, musimy stosować się do reguł właściwej eksploatacji i konserwacji naszej oczyszczalni. Niezbędne będzie okresowe opróżnianie osadnika gnilnego i wtórnego z zalegających w nich elementów stałych Jest to stosunkowo prosta czynność, którą możemy wykonać samodzielnie. Należy jednak pamiętać, że usunięte nieczystości należy w odpowiedni sposób zutylizować

Awarie zbiornika

Usterkę może również spowodować nieszczelność samego zbiornika. Uszkodzenie zbiornika podczas montażu bądź niewłaściwe jego wykonanie mogą doprowadzić do wyciekania nieczystości do gruntu bądź na powierzchnię. By uniknąć takich problemów, powinniśmy korzystać z pomocy doświadczonych fachowców, oferujących solidne urządzenia oraz profesjonalny montaż. Materiały zastosowane do produkcji zbiorników żelbetonowych firmy SEPTIC są najwyższej jakości. Firma korzysta z betonu dostarczonego przez firmę HEIDELBERGER – GÓRAŻDŻE, jednego z czołowych producentów tego materiału w Europie. Konstrukcje SEPTIC oparte są na wytrzymałych prętach metalowych z atestami i stosują podwójną hydroizolację przy pomocy mas asfaltowych pochodzących od znanych producentów: IZOPLAST i ADW.

Awarie pomp ściekowych

Usterkom ulegają również pompy ściekowe. Są to urządzenia o bardzo różnorodnej konstrukcji – różne modele charakteryzują się różną budową, zasadą działania oraz miejscem zastosowania. Nietrudno wywnioskować, że różne rodzaje pomp ściekowych mogą ulegać różnym rodzajom awarii.

Pompy zatapialne

Pompy zatapialne dzielą się dalej na modele mokre oraz suche. Pompy mokre cieszą się znacznie większą niezawodnością. Są one zbudowane w taki sposób, aby przepływająca przez nie ciecz funkcjonowała równocześnie jako czynnik chłodzący. Usterki tego typu pomp zatapialnych zazwyczaj wywołane są niedrożnością przewodów, przez które przepływają pompowane nieczystości. Do awarii może dojść także w sytuacji, kiedy pompa mokra nie może osiągnąć pełnego zanurzenia. Pompy ściekowe suche to modele, których silnik osłonięty jest płaszczem ochronnym. Ciecz będąca czynnikiem chłodzącym przepływa w takich konstrukcjach pomiędzy silnikiem a płaszczem. Tego typu pompy najczęściej wymagają serwisowania w sytuacjach, kiedy wyczyszczenia wymagają zatkane kanały chłodzące.

Pozostałe pompy

Dużą popularnością cieszą się wciąż pompy ściekowe wirnikowe. Chociaż mogą pochwalić się wydajnością i prostotą użytkowania, modele te często ulegają awarii przy pompowaniu ścieków z elementami długich włókien. Substancje włókniste mają tendencje do owijania się wokół wirników, powodując ich zatrzymanie. Często można się również spotkać z pompami wyposażonymi w rozdrabniacz. Obarczone są one najczęściej pompowaniem ścieków ze zbiornika szamba. Zadaniem noża tnącego w pompie jest rozdrabnianie stałych nieczystości, dzięki czemu pompa nie powinna się zatykać. Może jednak dojść do usterki, jeżeli wśród nieczystości znajdzie się fragment tak twardy, że ostrze będzie miało problem z rozdrobnieniem go. Niezależnie od konstrukcji, pompy ściekowe mogą ulegać usterkom związanym z zatarciem lub korozją. Mechanizmy tych urządzeń mają w końcu regularny kontakt z silnymi detergentami Zdarza się również, że w ściekach znajdzie się piasek lub inne drobiny o właściwościach ściernych, które uszkodzą pompę. Z czasem nawet najlepszej jakości maszyny ulegną zużyciu i będą wymagały serwisowania lub wymiany.