Jakie Szambo Na Działkę Letniskową? zdjęcie nr 3

Szambo na działce rekreacyjnej jest konieczne. Eksploatacja domku letniskowego, tak jak każdego innego domostwa, niesie ze sobą produkcję ścieków, które muszą być gdzieś odprowadzane. Najlepszym wyborem jest bezodpływowe szambo ogrodowe betonowe. Może być jedno albo wielokomorowe – wszystko zależy od intensywności użytkowania działki. Najbardziej optymalnym i najbardziej popularnym rozwiązaniem jest jednak szambo dwukomorowe. Nie trzeba opróżniać go tak często jak zbiornika z jedną komorą, ponieważ podzielony na ścieki grube i płynne, rozprowadza te drugie w gruncie. Jak to działa? Odpowiednie bakterie przetwarzają nieczystości w wodę i za pomocą drenażu odprowadzają do ziemi. Należy jednak pamiętać, że tego rodzaju szambo nie nadaje się na teren podmokły.

Jakie szambo na działkę letniskową – przepisy

W przypadku szamba na działkę letniskową istnieją sytuacje, w których wymagane jest pozwolenie na jego budowę. Jakie konkretnie? W momencie, gdy wielkość szamba wynosi mniej niż 10 m3, wystarczy to zgłosić w Starostwie lub Urzędzie Miasta. Natomiast montaż zbiornika o wielkości powyżej 10 m3 wymaga dodatkowo pozwolenia na budowę z przedłożeniem do wglądu projektu z dokładnie określonymi parametrami szamba. Warto wiedzieć, że na decyzję organów miejskich czeka się 21 dni i dopiero po tym czasie można rozpocząć budowę szamba w ogrodzie.

Jaka odległość szamba od domku letniskowego musi być zachowana?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, lokalizacja szamba jest ściśle określona, a więc jego odległość od granicy działki, domu i urządzeń technicznych nie może być ani dowolna ani przypadkowa. Trzeba w tym wypadku zachować:

  • 5 m od domku letniskowego;
  • 15 m od studni;
  • 2 m od granicy działki i ciągów dróg;
  • 0,8 m od przewodów elektrycznych;
  • 1,5 m od rurociągów wodnych i gazowych.

Odległość szamba od domku letniskowego może wynosić poniżej 2 m lub zbiornik może zostać usytuowany przy samej granicy działki, jeśli u sąsiada nie wybudowano podobnego urządzenia w obrębie dozwolonej odległości.

Jak duże musi być szambo w ogrodzie?

Wielkość szamba zależy przede wszystkim od intensywności eksploatacji domku letniskowego i ilości użytkowników. Przy wyborze należy się więc kierować podobną zasadą jak w przypadku domków jedno i wielorodzinnych.

Można przyjąć, że w sezonie letnim każda osoba zużywa dziennie około 200 l, z których powstanie mniej więcej 180 l ścieków. Jeśli więc ilość użytkowników nie przekroczy czterech osób w ciągu dwóch tygodni, wystarczy zbudować szambo nie większe niż o pojemności 10 m3. Oczywiście są to założenia umowne, a ilość wytwarzanych nieczystości stanowi kwestię indywidualną. Dobrze jednak mieć punkt odniesienia, dzięki któremu łatwiej obliczyć stopień produkcji ścieków i dopasować wielkość szamba do swoich potrzeb.

Jakie szambo do domku letniskowego – materiał

Najlepszą z możliwości jest budowa szamba do ogrodu z betonu. Zbiorniki betonowe są bowiem niezwykle szczelne i trwałe, a ich ciężar pewnie osadza je w gruncie. Ponieważ występują w wersji jedno i wielokomorowej, można dopasować wielkość szamba do ilości użytkowników i intensywności eksploatacji domku letniskowego. Są bezodpływowe, jednak zasada działania w przypadku zbiorników dwukomorowych i większych pozwala na regularne rozprowadzanie nieczystości w gruncie. Dodatkowo szamba trzykomorowe na przykład, mogą pełnić rolę przydomowej oczyszczalni ścieków. Jest to rozwiązanie niezwykle ekonomiczne, pod warunkiem, że rocznie produkuje się bardzo dużo nieczystości.

Zbiorniki betonowe mają również tę zaletę, że można budować je z gotowych półfabrykatów lub montować bezpośrednio na placu budowy. Do tego są ciężkie i wytrzymałe – nie wymagają kotwiczenia i dodatkowych płyt.