budowa szamba wrocław

Montując zbiornik na nieczystości, trzeba liczyć się z kilkoma warunkami, które muszą być spełnione. Szambo może się znaleźć na posesji tylko wtedy, kiedy w określonej lokalizacji nie ma możliwości podłączenia gospodarstwa domowego do sieci kanalizacyjnej, a poza tym nie zabraniają tego środowiskowe uwarunkowania. Czy wymogiem formalnym jest uzyskanie pozwolenia? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna, dlatego że wszystko zależy od tego, jaka jest pojemność zbiornika.

Potrzebujesz szamba w gospodarstwie domowym? Zazwyczaj wystarczy zgłoszenie

Obowiązujące wymogi związane z umiejscowieniem zbiornika na nieczystości regulują odpowiednie przepisy, czyli Prawo Budowlane oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych zbiorników bezodpływowych. Okazuje się, że w przypadku szamba o pojemności do 10 m3 nie jest wymagane pozwolenie na jego montaż. Dla większości gospodarstw domowych taki zbiornik z pewnością jest wystarczający, a zatem można podkreślić, że właściciele posesji zazwyczaj nie muszą składać wniosków o pozwolenie. Nie oznacza to jednak, że zbiorniki na szambo betonowe mogą być umieszczane w dowolnym miejscu bez żadnych dodatkowych formalnych czynności. Aby uniknąć problemów, trzeba spełnić określone warunki, w tym, chociażby dokonać zgłoszenia faktu budowy szamba. Dokumentacja powinna zawierać między innymi projekt, umiejscowienie rezerwuaru czy jego przekrój. Przekazuje się ją do odpowiedniego urzędu, zazwyczaj starostwa powiatowego, ale też urzędu miejskiego, który ma 21 dni na ewentualne zgłoszenie sprzeciwu. Jeśli taki się nie pojawi, to bez obaw można zacząć montaż zbiornika. Warto przy tym pamiętać, że wcale nie trzeba czekać na odpowiedź ze strony urzędników. Jeśli żadne pismo nie pojawi się w wymaganym terminie, oznacza to brak przeciwwskazań do budowy szamba.

Większe zbiorniki to więcej formalności

Niestety nie w każdym przypadku wystarczy samo zgłoszenie do urzędu. W przypadku zbiorników gromadzących nieczystości o pojemności powyżej 10 m3 obowiązkowo należy ubiegać się o pozwolenie na budowę. Oczywiście najłatwiejsze jest umieszczenie projektu w planie budowy całego domu. Wówczas można jednocześnie uzyskać obie akceptacje. Również w przypadku istniejącego już budynku zbiorniki na szambo betonowe mogą zostać zamontowane. Wymagane jest jednak złożenie odpowiedniego wniosku o udzielenie pozwolenia.

Jest jeszcze jedna kwestia, o której należy pamiętać, czyli aspekty techniczne. Parametry zbiornika to jedna rzecz, ale należy zwrócić także uwagę na dokładną jego lokalizację, czyli odległość od zabudowań, sąsiedniej działki czy drogi lub ciągu pieszego.