Jakie Szambo Wybrać? - Szamba Septic zdjęcie nr 3

Oczywistym jest, że w każdym gospodarstwie domowym powstają ścieki. Gdy nie ma możliwości przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej, wówczas należy znaleźć inne rozwiązanie na zaistniały problem. Najlepszą z możliwości jest budowa szczelnego zbiornika na ścieki – czyli szamba betonowego. Bardzo ważna jest odpowiednia wielkość szamba, ponieważ zbyt mały zbiornik nie będzie spełniać potrzeb użytkowników. Szamba betonowe występują w wersji jednokomorowej i wielokomorowej. Są niezwykle szczelne i trwałe, a ich ciężar pewnie osadza je gruncie.

Należy pamiętać, że szambo dwukomorowe (i zbiorniki z jeszcze większą ilością komór także) nie może być usytuowane w miejscu narażonym na zalewanie wodami gruntowymi czy powodziami. Każdy jednak rodzaj powinien znajdować się około 5 m od pomieszczeń użytkowanych przez ludzi oraz około 2 m od granicy działki i drogi.

Lokalizacja szamba domowego ma ogromne znaczenie, zwłaszcza w przypadku szamba jednokomorowego, które musi być oczyszczane co 2 tygodnie. Dobrze, aby szambiarka miała do niego łatwy dostęp. Nie zaleca się również budowy zbiornika na ścieki blisko garażu, miejsca parkowania samochodu i ciągów komunikacyjnych.

Dlaczego nie warto budować zbiorników z tworzyw sztucznych? Ponieważ mimo łatwiejszego transportu i montażu, ich lekkość i słaba wytrzymałość czynią je mało ekonomiczną inwestycją. Do tego dochodzi wysoka cena zbiornika plastikowego połączona z jego niską jakością.

Co to jest i jak działa szambo?

Pytanie, jakie szambo wybrać, zadaje sobie każda osoba zainteresowana tematem – przykładowo, właściciel gospodarstwa, które nie ma możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. Wybór będzie zdecydowanie łatwiejszy, wiedząc czym jest i jak działa szambo domowe. Otóż najprościej rzecz ujmując, szambo betonowe to podziemny i bezodpływowy zbiornik wykonany z betonu, do którego odprowadzane są ścieki z domowych urządzeń kanalizacyjnych.

Jak była mowa wcześniej, wyróżniamy szamba jedno- i wielokomorowe. Zbiornik z dwiema komorami i więcej posiada osobną komorę na ścieki płynne, które – za pomocą drenażu – można rozprowadzić w gruncie lub odprowadzić do rowu melioracyjnego, dzięki czemu szambo dwukomorowe opróżnia się co 2 miesiące. Jest to możliwe dzięki odpowiednim bakteriom, które oczyszczają ścieki płynne w takim stopniu, że w zbiorniku pozostaje praktycznie czysta woda. Szambo jednokomorowe natomiast nie ma takiej funkcji, dlatego musi być oczyszczane zdecydowanie częściej.

Jak duże szambo wybrać?

Jakie szambo wybrać? Odpowiedź na to pytanie nie jest oczywista. Dlaczego? Ponieważ wybór zbiornika zależy od wielu czynników, na przykład:

  • liczby mieszkańców/ilości użytkowników – im więcej osób będzie korzystać z urządzeń kanalizacyjnych w budynku, tym większy zbiornik należy zbudować;
  • właściwości terenu – na terenach podmokłych sprawdzi się wyłącznie szambo jednokomorowe, ponieważ w przypadku zbiornika z dwiema komorami woda gruntowała dostawałaby się do środka, przez co cały czas szambo byłoby pełne; tego typu rozwiązanie stosuje się na gruncie piaszczystym i o dużym współczynniku przepuszczalności;
  • zapotrzebowania na przydomową oczyszczalnię ścieków – w przypadku szamba mającego 3 komory i więcej można zbudować własną i biologiczną oczyszczalnię ścieków; wystarczy, że w jednej z komór połączy się system napowietrzania z odpowiednią florą bakteryjną.

Jakie szambo dla 3 osobowej rodziny, a jakie dla 5 osobowej?

Skoro ogólna zasada jest taka, że im więcej osób będzie korzystać z urządzeń kanalizacyjnych w budynku, tym i pojemność szamba powinna być większa. Trzeba dostosować wielkość szamba domowego przede wszystkim do liczby mieszkańców. Drugim ważnym kryterium jest rodzaj terenu wokół gospodarstwa domowego. Jak to wygląda w praktyce? Jeżeli na dany budynek przypada 5 osób i jest on osadzony na piaszczystym gruncie, najlepszym i najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem będzie szambo dwu albo trzykomorowe.

Tak duża rodzina będzie produkować więcej ścieków i montaż szamba jednokomorowego byłby całkowicie nieopłacalny, mimo jego niskiej ceny. Ten rodzaj zbiornika betonowego powinna raczej wybrać rodzina dwuosobowa zamieszkująca podmokły teren. Generalnie szambo dwukomorowe jest najbardziej optymalne i poleca się je wszystkim tym, którzy mają możliwość jego montażu. Nie bez powodu jest najpopularniejszym rozwiązaniem wśród użytkowników. Doskonale spełnia swoje zadanie i jest dostępne na każdą kieszeń.

Jakie szambo do domku letniskowego wybrać?

Jeśli chodzi o szambo na działkę przy domku letniskowym, należy pamiętać, że w pewnym sytuacjach wymagane jest pozwolenie na jego budowę. Jak to dokładnie wygląda? W momencie, gdy pojemność szamba wynosi mniej niż 10 m3, trzeba to zgłosić w Starostwie lub Urzędzie Miasta. Natomiast szamba ogrodowe o wielkości powyżej 10 m3 wymagają pozwolenia na budowę z przedłożeniem do wglądu projektu z dokładnie określonymi parametrami zbiornika. Wówczas na decyzję organów miejskich czeka się 21 dni i dopiero po tym czasie można rozpocząć budowę.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, istotna jest także odległość szamba betonowego od granicy działki, domu i urządzeń technicznych. Trzeba w tym wypadku zachować:

  • 5 m od domku letniskowego;
  • 15 m od studni;
  • 2 m od granicy działki i ciągów dróg;
  • 0,8 m od przewodów elektrycznych;
  • 1,5 m od rurociągów wodnych i gazowych.

Szambo na działkę można zagłębić przy samej granicy działki lub w odległości poniżej 2 m, jeśli u sąsiada nie wybudowano podobnego urządzenia w obrębie dozwolonej odległości.

Wielkość szamba ogrodowego zależy przede wszystkim od intensywności eksploatacji domku letniskowego i ilości użytkowników. Przy wyborze należy się więc kierować podobną zasadą jak w przypadku domków jedno i wielorodzinnych.